Teenused

Elektripaigaldiste projeekterimine;

Järelvalve;

Elektrialased konsultatsioonid.

A.P. ANTIKOR OÜ tootevaldkonda kuuluvad järgmiste elektripaigaldiste ja automaatikasüsteemide projekteerimine- kavandamine:

 • Maa-aluste teraskonstruktsioonide ja kommunikatsioonide aktiivne korrosioonikaitse (vt. Katoodkaitse): gaasitorustikud, küttetorustikud, veetorustikud, reservuaarid, mahutid, sillad, viaduktid, tunnelid, kaid jne;
 • Elektrienergia jaotussüsteemid – alajaamad, võrgud;
 • Valveseadmestiku projekteerimine;
 • ATS – automaatne tulekahjusignalisatsioon, automaatsed sprinklersüsteemid;
 • Gaasikontsentratsiooni kontroll;
 • PTKS-paiksed tulekustutussüsteemid;
 • KV – kütte-ventilatsiooniseadmete, katlamajade automaatika ja elektripaigaldised;
 • I ja II-astme pumbajaamade automaatika ja elektripaigaldised;
 • Heitvee puhastusseadmete automaatika ja elektripaigaldised;
 • Heitvee pumbaJaamade automaatika ja elektripaigaldised;
 • Kontroll-läbilaskesüsteemid, valvesüsteemid, videovalve, jne;
 • Audio-tõlke süsteemid;
 • Televõrgud;
 • Gaasiregulaatorjaamade ja sõlmede automaatika;
 • Tehnoloogiliste liinide automaatika;
 • Piksekaitse;
 • Automaatne gaasikontsentratsiooni kontroll, katlamajad, gaasiregulaator- punktid, tööstusseadmed, keemiatehased, laod, garaažid , jne.

Küsi meie käest sobivat hinnapakkumist