Katoodkaitse kasutusalad

Juba 60 aastat kasutatakse katoodkaitset paljudes valdkondades. Põhiliselt kõik allmaagaasi- ja naftatorustikud on katoodselt kaitstud.
Viimasel kümnendil on hakatud sadamates, kaide juures, kasutama terasest tugivaiu, mis toetuvad merepõhja ja millele veepiirist kõrgemale on rajatud kai platvorm. Vältimaks tugivaiade korrosiooni on nende kaitseks kasutatud aktiivset katoodkaitset. Kasutades katoodkaitset, osutub võimalikuks vähendada tugivaiade maksumust ja pikendada nende kasutusiga. Ka suuremate laevade teraskerede kaitseks on hakatud kasutama välise toiteallikaga aktiivset katoodkaitset.

Teised katoodkaitse rakendusalad on näiteks:

  • meretorustikud
  • laevakered
  • veepaakide, ballastipaakide ja soojusvahendite veepaakide sisepinnad
  • mereveega varustatavate soojusjaamade jahutustorustikud
  • lüüsiväravad
  • puurimisplatvormid
  • puuraukude torud
  • mõõnajõujaamade turbiinid
  • joogi- ja heitveetorustikud.

Kui katoodkaitse juba rajatise projekteerimisel plaanitakse ja see vastavalt nõuetele välja ehitatakse, on see garantii rajatise pikaajaliseks tööks.

Kuid võimalik on ka juba korrosioonikahjustustega rajatisele rakendada katoodkaitset.
Nii näiteks on veel täna kasutusel 1937. aastal paigaldatud torustikud. Neil olid juba kümne aasta pärast metalli läbivad korrosioonikahjustused. Peale nende kõrvaldamist on torustikul aastast 1947 katoodkaitse. Samuti on võimalik pikendada  merevett kasutavate tööstuslike soojusvahendite vasega legeeritud torude eluiga.

Tõhus meetod terastorustike korrosioonikahjustuste piiramiseks on katoodkaitse.
Katoodkaitse võimaldab teoreetiliselt  korrosioonikiirust vähendada kuni 30 korda!

Suurimat efekti väiksemate kulutustega võib oodata siis, kui korrosioonikaitse meetmeid on juba rajatise projekteerimisel arvestatud.

Aegsasti tarvitusele võetud abinõud (kasutatavate materjalide valik, isoleerkatte kvaliteet, kaitseseadmete valik) on igal juhul odavamad kui kaitseabinõude rakendamine alles pärast esimesi korrosioonikahjustusi, või kaitse ärajätmine.