Energeetilised ja majanduslikud kaalutlused

Energeetilised kaalutlused

Korrosioonikahjustustega või katoodkaitsega seotud mõõdetavad potentsiaalid on võrreldes tööstuses esinevate pingetega väga väikesed.
Nii on näiteks süsinikterase vaba korrosiooni potentsiaal merevees –680 mV (mõõdetud küllastunud vask/vasksulfaat- elektroodi suhtes).
Korrosiooni pidurdamiseks on piisav terase potentsiaali alandamine 171 mV võrra.
Elektrokeemiline kineetika jälgib eksponentaalset kõverat, sellepärast toob potentsiaali muutus 50 mV negatiivses suunas endaga kaasa korrosiooni kiiruse kümnekordse vähenemise.

Kuna kaitsepotentsiaali saavutamiseks on vajalikud väikesed potentsiaali muudatused, on katoodkaitse seadmetel küllaltki väike voolu tarbimine ja nad on küllaltki ökonoomsed.

Majanduslikud kaalutlused

Katoodkaitse rakendamine annab märkimisväärse kokkuhoiu. Kulutused katoodkaitsele moodustavad kuni 1% kaitstava torustiku maksumusest.
Võrdluseks võib öelda et isoleerkatte maksumus moodustab 5….7% torustiku maksumusest.

Katoodkaitse käitamiskulud magistraaltorustikel on alla 1% investeerimiskulutustest, linnavõrkudel on need 2…3%.

Kulutuste võrdlusest on näha katoodkaitse rakendamisega saavutatav ilmne kokkuhoid.

Suurimat efekti väiksemate kulutustega võib oodata siis, kui korrosioonikaitse meetmeid on juba rajatise projekteerimisel arvestatud.

Aegsasti tarvitusele võetud abinõud (kasutatavate materjalide valik, isoleerkatte kvaliteet, kaitseseadmete valik) on igal juhul odavamad kui kaitseabinõude rakendamine alles pärast esimesi korrosioonikahjustusi, või kaitse ärajätmine.