Aktiivse Korrosiooni allikad

Alalisvoolu transport
– Trammiga seonduv ala
– Raudteega seonduv ala

Pinnasest tingitud korrosioon
 – Õhutuselement
– Pinnase aktiivsus

Linnades ja selle ümbruses asuv maaalune terastorustike võrk asub küllalt keerulises korrosioonikahjustusi põhjustavas keskkonnas – alalisvoolu transport, pinnasest tingitud korrosioon,  ühe firma ükskõiksus teise firma vara vastu jne.
Kõik need tegurid, nii üksikult kui ka koos, loovad soodsad tingimused korrosioonikahjustusteks.
Linna kitsastel ja tiheda liiklusskeemiga tänavatel on pidevalt näha kaevetööde teostusi, mis on tinginud terastorustike purunemisest korrosioonikahjustuste toimel.