Tehtud tööd

TEOSTATUD TÄHTSAMATE PROJEKTIDE LOETELU

 

Sisuliselt on kõik tehnoloogilised objektid seotud turvasüsteemidega, mis on lahendatud ühe projekti koosseisus, kuna need moodustavad marginaalse osa koguprojekti mahust.

 

 

 1. aastal

 

 1. Aaviku vetöötlusjaama rekonstrueerimine. Elektripaigaldis ja automaatika. Põhiprojekt.

Tellija : Entec Eesti OÜ.

 1. VKG AS tööstusjäätmete prügila laiendamine. Sademeveepumpla ja nõrgveepumpla. Elektripaigaldis ja automaatika. Põhiprojekt.

Tellija : Entec Eesti OÜ.

 1. Cargohunters AS 10/04 kV alajama väljuvate toiteliinide ehitamise project. Elektripaigaldis. Tööprojekt.

Tellija : Cargohunters AS

 1. Ülemiste raudteejaama tunneli 5 sademeveepumpla. Elektripaigaldis ja automaatika. Põhiprojekt.

Tellija: Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet.

 

 1. aastal

 

 1. RB ja Tallinna Sadam sademeveepumpla. Elektripaigaldis ja automaatika.Põhiprojekt.

Tellija : Sweco Projekt AS.

 1. Tallinna Linnatranspordi AS 10/0,4 kV alajaama rekonstrueerimine. Elektripaigaldis ja automaatika Tööprojekt

Tellija : Tallinna Linnatranspordi AS

 1. Cargohunters AS 10 kV toiteliini ehitamise project Iru jäätmepõletusploki 10 kV jaotusseadmest. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija : Enefit Green AS

 1. Lutheri kvartali gaasitorustike katoodkaitse . Eelprojekt.

Tellija : Sweco Projekt AS.

 1. Rimi ehitusaegne ajutine 0,4 kV elektrivarustus . Tööprojekt.

Tellija : EG Ehitus OÜ ja AS Gaur.

 

 1. aastal

 

 1. Ämari lennvälja kütusererminali katoodkaitse. Tööprojekt.

Tellija : COnX PM OÜ.

 1. Pirita linnaosa. Rummu tee 3a joogivee pumpla rekonstruerimine. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: Sweco Projekt OÜ

 1. Balti Elektrijaam. Tippkoormuse katlamaja. Aur-vesi tsüklis ränsisalduse mõõtesüsteemi moderniseerimine. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija. . AS Teramet.

 1. Kolde pst. SVPJ. Elektripaigaldis ja automaatika. Põhiprojekt.

Tellija : T-Model OÜ.

 1. Maardu tee 3 KPJ ümbertõstmine. Elektripaigaldis ja automaatika. Põhiprojekt.

Tellija . Sweco Projekt AS.

 

 1. aastal

 

 1. Rannamõisa 1a KPJ elektripaigaldis ja automaatika. Elektripaigaldis ja automaatika. Põhiprojekt.

Tellija : T-Model OÜ.

 1. Kurina veetrassid. Veevarustuse pumpla. Elektripaigaldis ja automaatika. Eelprojekt.

Tellija: Niivoo Projekt OÜ

 1. Jõgeva – Põltsamaa gaasitrassi katoodkaitse. . Kontrollmõõtmised.

Tellija. .Adven Eesti AS

 1. Kolde pst, SVPJ. Elektripaigaldis ja automaatika. Põhiprojekt.

Tellija : T-Model OÜ.

 1. Stokkeri tööriistakeskuse laiendus Haapsalus. Elektripaigaldis ja automaatika. Põhiprojekt.

Tllija . AKOS Arhitektuuribüroo.

 

 1. aastal

 

 1. Baltic Oil Servis OÜ Paldiski kütuseterminali laiendamise 1. etapp. Juhtimiskilbid. Elektripaigaldis ja automaatika Tööprojekt.

Tellija : AS Gaur.

 1. Hobuseraua tee 15 KPJ. Elektripaigaldis ja automaatika. Põhiprojekt. 

Tellija: Sirkel & Mall Geodeesia OÜ..

 1. Iru Elektrijaama küttevee kommertskulumõõtmine torusrikel. Tööptojekt.

Tellija. AS Teramet.

 1. Suur Sõjamäe SVP pumpla 90 kW pumpade elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija : Skepast & puhkim OÜ.

 1. Eesti Elektrijaam. OT avariitoite akuploki vahetus Elektripaigaldis ja auomaatika. Tööprojekt.

Tellija: Eesti Elektrijaam.

 1. Viljandi mnt. KPJ pumpla. Elektripaigaldis ja automaatika. Põhiprojekt

Tellija T Model OÜ.

 1. AS Norma aj. Nr.3 300kVar kompensaatori paigaldus . Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija. AS Gaur.

 1. VKG uue ohtlike jäätmete prügila tolmutõrje kastmissüsteem Elektripaigaldis ja automaatika. Põhiprojekt.

Tellija: OÜ Entec Eesti.

 1. AS Tallinna Sadam, Vanasadama 21 alajaama 2 korruse elektripaigaldise renoveerimine. Põhiprojekt.

Tellija. AS Tallinna Sadam.

 1. Eesti elektrijaam. 8 plokki pH mõõtesüsteemi renoveerimine. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: AS Teramet.

 1. Marja tn 7 Puumarketi valgustuse tööprojekt.

Tellija: OÜ Marja.

 1. Eesti Raudtee Muuga Kesk, Muuga Kalda, ja Valga alajaamade 0,4 jaotusseadmete renoveerimine. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija AS Gaur.

 1. Eesti Raudtee välislülituse kilpide asendamine Tapal, Muugal, Tartus ja Narvas. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: AS Gaur.

 1. Rummu tee 3a puurkaev pumpla rekonstrueerimine. Elektripaigaldis ja automaatika. Põhiprojekt.

Tellija: AS Sweco Projekt.

 

 1. aastal

 

 1. Viljandi mnt. SVP pumpla. Elekrtripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija : T-Model OÜ.

 1. Iru Elektrijaam. Korstna suitsugaaside analüsaatorite paigaldamine. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: AS Teramet.

 1. Iru Elektrijaama küttevee kommertskulumõõtmine torusrikel. Tööptojekt.

Tellija. AS Teramet.

 1. Suur Sõjamäe SVP pumpla 90 kW pumpade elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija : Skepast & puhkim OÜ.

 1. Eesti Elektrijaam. OT avariitoite akuploki vahetus Elektripaigaldis ja auomaatika. Tööprojekt.

Tellija: Eesti Elektrijaam.

 1. Viljandi mnt. KPJ pumpla. Elektripaigaldis ja automaatika. Põhiprojekt

Tellija T Model OÜ.

 

 1. aastal

 

 1. Eesti Elektrijama omatarbe sektsioonide toitelülitite 2HA ja 2HB vahetamine. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija : Eesti Elektrijaam.

 1. Limu küla veehaare. Puurkaev ja 2 astme pumpla. Elektripaigaldis ja automaatika. Eelprojekt.

Tellija: Niivoo Projekt OÜ

 1. Omatarbekilbid viiele Elektrilevi alajamale. Tööptojekt.

Tellija. Elektrilevi OÜ.

 1. Lagedi Tee 8 kinnistu. Elektripaigaldis . Viie 10 kV, 2×1600 kVA tarbija alajaama ja ühe 10 kV 2 sektsioonilise 2x5MW jaotusalajaama eelprojekt.

Tellija : PROPERTI ALLIANCE LTD

 

 1. aastal

 

 1. Metsakalmistu puurkaev pumla. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: OÜ Entec Eesti.

 1. Oru vetöötlusjaam. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt. ATS, AVS

Tellija: OÜ Entec Eesti.

 1. Koru veetöötlusjaam. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt. ATS, AVS

Tellija: OÜ Entec Eesti.

 1.  Endla tn 15 büroohoone 8000 m² projekti ekspertiis.

Tellija: Novira Capital.

 1. Haabersti ristmiku sajuvee pumpla. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: K-Projekt AS.

 1. Palupera alajaam. 10 kV jaotusseadme rekonstrueerimine. Tööprojekt.

Tellija: Eesti Raudtee.

 1. Saku reoveepumpla. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija. T-Model AS

 1. Kopli tn 35e laohoone. Elektripaigaldis ja automaatika. Eelprojekt.

Tellija: Montello OÜ

 1. Käina Kultuuri – Huvi ja Erikeskuse rek. 2 etapp. Elektripaigaldis ja automaatika.

            Põhiprojekt.

Tellija: Käina Vallavalitsus.

 1.  Kihnu Sauru sadamakompleksi turuhoone. Elektrripaigaldis. Põhiprojekt 

Tellija: Kihnu Vallavalitsus.

 1.  Iru Elektrijaam. SWAN veeanalüsaatorite paigaldamine. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija. Iru Elektrijaam.

 1.  Kaks korruselamut Norras. Elektripaigaldis. Tööprojekt.

Tellija. BIM PRO EESTI OÜ

 

 1. aastal

 

 1. Tallinna Sadam. Vanasadama kruiisikai katoodkaitse kontrollmõõtmised.

Tellija: AS Tallinna Sadam.

 1. Kadaka tee 145, 145A 8 korruselised korterelamud koos maaaluse parklaga, kokku 7728m².  Side ja elektripeigaldis. Eelprojekt, põhiprojekt. ATS, AVS, SUITSUÄRASTUS

Tellija : R. Valk Arhitektuuribüroo.

 1. AS Tallink laohooned AS Tallinna Sadam territooriumil. Side ja elektripaigaldis. Eelprojekt, tööprojekt. ATS, AVS, SUITSUÄRASTUS

Tellia: AS Tallink, R. Valk Arhitektuuribüroo.

 1. Vatsla veetöötlusjaam. Elektripaigaldis ja automaatika. Põhiprojekt.

Tellija: OÜ Entec Eesti. ATS, AVS

 1. Skimmer. Teisaldatav õlitõrje – õlikorje laev Norrasse. Piloot – tööprojekt.

Tellija: AS Gaur.

 1. Paldiski Lõunasadam. Kai nr. 1 pea jaotuskilbi renoveerimine. Tööprojekt.

Tellija AS Tallinna Sadam.

 1. Kullerkupu tn 8 eramu elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: Eraisik.

 1. Sillamäe DBT terminali kemikaalide riikidevaheline torutranspordi trassi pikkusega 50 km katoodkaitse eelprojekt.

Tellija AS Sweco Projekt.

 1. Tapa sõjaväelinnak. Soomusmanöövervõime taristu. Platsiobjektide -22 tk. Puurkaev pumplad, kanalisatsioonipmplad, veevatustuse ja tuletõrjeveee pumplad. Tööprojekt. ATS, AVS

Tellija: T-Model OÜ/Kaitseministeerium.

 

 1. aastal

 

 1. Eesti Elektrijaam. 1AH, 1HB 0,4 kV sektsioonide rekonstrueerimine. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: AS Gaur.

 1. Iru Elektrijama väljuva soojusenergia mõõtmine 1200 mm läbimõõduga torustikel. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: AS Teramet.

 1. Kopli ja Kalmaru kanalisatsioonipumplad.  Elektripaigaldis ja automaatika. Põhiprojekt.

Tellija. AS Entec Eesti.

 1. Odra tn. B ja C kategooria gaasitorustike katoodkaitse. Detailplaneering.

Tellija: AS Sweco

 1. Vanasadamas asuva AS Tallink laohoone side ja elektripaigaldis. Tööprojekt.

Tellija AS Tallinna Sadam. ATS, AVS, SUITSUÄRASTUS

 1. Iru Elektrijaama reservtrafode 2500 A väljundšiinide asendamine. Tööprojekt.

Tellija AS Gaur.

 1. Tähetorni 100A laohoonete uus olmeplokk. Elektripaigaldis, autumaatika ja nõrkvool. Tööprojekt.

Tellija: R. Valk Arhitektuuribüroo. ATS, AVS

 1. Kännu tn. 67 asuva Tallinna Kõrgema Meditsiinikooli labor. Elektripaigaldis. Põhiprojekt.

Tellija: R. Valk Arhitektuuribüroo.  

 

 1. aastal

 

 1. 8 kanalisatsiooni pumplat: Lepassaare, Tormilinnu, Lepiku tee, Pääsukese, Puhasti, Järve, Vaari, Nurme. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellijad: K-Projekt, Bronte, Entec.

 1. Teaduse ja Kannikese veetöötlusjaamad. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: AS Entec.

 1. Dvigateli 10/04 kV alajaam 2 x 1600 kVA trfodega. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: Ventrum OÜ.

 1. Tallinna Vanasadama laohoone side ja elektrivarustus. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt. ATS, AVS, SUITSUÄRASTUS

Tellija AS Tallinna Sadam

 1. Paldiski Lõunasadama piksekaitse. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: AS Tallinna Sadam.

 1. Sillamäe sadama katoodkaitse kontrollmõõtmised ja analüüs.

Tellija : AS Sillamäe Sadam.

 1. Narva mnt. 63 ärihoone – 12000 m² üldpinnaga. 10/0,4 kV ajaam 2 x1600 KVA kuivtrafodega. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Telija: BIM PRO Eesti OÜ.

 1. Narva mnt. 63 ärihoone 12000 m² üldpinnaga.   Sprinklersüsteem. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Telija: BIM PRO Eesti OÜ.

 1. Narva mnt. 63 ärihoone 12000 m² üldpinnaga. Suitsueemaldussüsteem. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Telija: BIM PRO Eesti OÜ.

 1. Kähriku uusarenduse sidevarustus ( 100 kinnistut)Viimsis. Tööprojekt.

Tellija: Tuulesoojus OÜ.

 1. Seebi tn. ja Telliskivi tänavate juures asuvate raudteealuste soojustorustike terasest kaitsehülsside katoodkaitse. Tööprojekt ja eelnev uurimistöö.

Tellija: AS Tallinna Soojus.

 

 

 

Ekspertarvamused:

 1. Tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemine Kohtla-Järvel. Veemajanduse tööprojekt.  II köide – Elektrivarustus ja nõrkvool. Suletava prügila nõrg- ja sademevee pumplad.

Tellija: TSM Projektijuhtimise OÜ.

 1. Pärnu linna Mere pst.9 kanalisatsioonipumpla elektripaigaldis ja automaatika.

Tellija:  BIM PRO Eesti OÜ.

 

 1. aastal

 

 1. AS BCT Terminal Sillamäel. Elektripaigaldis. Ehitusprojekt.

Tellija: Sillamäe BCT  Terminal.

 1. Vanasadma kruiisikai anoodide rekonstueerimine. Elektripaigaldis ja automaatika.

Ehitusprojekt.

Tellija: AS Tallinna Sadam.

 1. Teede ja tehnovõrkude projekteerimine Laheranna 2, 3, 4 alal. Reoveepumpla RVP- 1 elektripaigaldis ja automaatika. Ehitusprojekt.

Tellija: AS Entec.

 1. Teede ja tehnovõrkude projekteerimine Laheranna 2, 3, 4 alal.       Reoveepumpla  RVP- 2 elektripaigaldis ja automaatika. Ehitusprojekt.

Tellija: AS Entec .

 1. Saue linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekteerimis- ja ehitustööd.         

Reoveepumpla RP- 1 elektripaigaldis ja automaatika.

Tellija: AS Entec Eesti.

 

 1. aastal

 

 1. Suur-Sõjamäe tööstuspargi drenazvee pumpla. Elektripaigaldis ja automaatika. Ehitusprojekt.

Tellija: AS K- Projekt.

 1. 2. Büroohoone. Uus – sadama 19-8. Kolmas korrus. Elektri-ja andmeside paigaldis.   Ehitusprojekt. 

Tellija: OÜ Tallinna Sadama Elektrivõrk.                                                                                                                                                     

 1. Tallinna Vanasadama kruiisikai katoodkaitse anoodšahti rekonstruktsioon. Ehitusprojekt.

Tellija: AS Tallinna Sadam.

 1. Suur-Sõjamäe tn. 29B ja 31A sademevete eelvoolu süsteem. Sademevete eelvoolu pupla.   

Elektripaigaldis ja automaatika. Ehitusprojekt.                                                                                     

Tellija: K-Projekt AS.

 1. Marine Industrial Group OÜ, Maleva 2 L, Tallinn. Elektripaigaldis ja nõrkvool.   Ehitusprojekt.  

Tellija: Ventrum Group OÜ.

 1. Uus – sadama 19-8. Kolmas korrus parem pool. Elektri-ja andmeside paigaldis.   Ehitusprojekt. 

Tellija: OÜ Tallinna Sadama Elektrivõrk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 1. Sillamäe sadamas paikneva BCT terminali ammoniumi segamise ja trasportprotsessi

elektripaigaldis ja automaatika. Ehitusprojekt. 

Tellija: AS BCT.

 1. Vabaduse pst. 181 reoveepumpla. Elektripaigaldis ja automaatika.  Ehitusprojekt.

Tellija: Kiirvool OÜ.  

 1. Panaviaticu angaarid ja terminal. Reovee kanalisatsiooni pumpla K1.   

Elektripaigaldis ja automaatika.  Ehitusprojekt.

Tellija: K-Projekt AS. 

 1. Panaviatcu angaarid ja terminal. Sademevee kanalisatsiooni pumpla K2.   

Elektripaigaldis ja automaatika.  Ehitusprojekt.

Tellija: K-Projekt AS. 

 1. Tildri tn. reoveekanalisatsiooni pumpla ja veetorustike projekt. 

Elektripaigaldis ja automaatika.  Ehitusprojekt.

Tellija: K-Projekt AS.

 1. Väo liiklussõlme rekonstrueerimine E/20 tee nr.1.

Sademevee pumpla elektripaigaldis.  Ehitusprojekt.

Tellija: K-Projekt AS.  

 1. Tallinn. Põhja – Tallinn, Laevastiku tn.                                                                    

Sademevee pumpla elektripaigaldis.

Tellija: K-Projekt AS.

 

 1. aastal

 

 1. Ülemiste liiklussõlm Tallinnas. Sõidutunneli suitsuärastussüsteem. Elektripaigaldis

ja automaatika. Ehitusprojekt.

Tellija: AS K- Projekt.

 1. Järvevana sadevee pumpla Tallinnas. Elektripaigaldis ja automaatika.

Tellija: AS K- Projekt. Ehitusprojekt.

 1. Peterburi mnt. sadevee pumpla Tallinnas. Elektripaigaldis ja automaatika.

Tellija: AS K- Projekt. Ehitusprojekt.

 1. Rae vald. Pildiküla kanalisatsiooni pumpla. Elektripaigaldis ja automaatika.

Tellija: OÜ T-Model. Ehitusprojekt.

 1. Iru Elektrijaam. Katelde õhuventilaatorid. Juhtimine sagedusmuunduritega läbi

protsessijaama sõltuvalt koormusest.Elektripaigaldis ja automaatika.

Tellija: AS Gaur. Ehitusprojekt.

 1. Balti Elektrijaam. Resrvi ja tippkoormuse katlamaja. 0,4 kV Sektsioonide

rekonstrueerimine.Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: AS Gaur. Ehitusprojekt.

 1. Rae vald. Jüri alevik. Reoveepumplad- 2 tk. Elektripaigaldis ja automaatika.

Tellija: OÜ T-Model. Ehitusprojekt.

 

 1. aastal

 

 1. Paldiski Lõunasadam. Kaide nr. 8 ja nr. 9 katoodkaitse. Tööprojekt.

Tellija: AS Tallinna Sadam

 

 1. Hundipea sadama kaide katoodkaitse.Tööprojekt.

Tellija:Veeteede Amet.

 1. Viimsi veetöötlusjaama nõrkvool. Tööprojekt.

Tellija: Viimsi Vallavalitsus.

 1. Operaatorfirma AS Kuusakoski laoplatsi elektrivarustus Paldiski Lõunasadamas.

Tellija AS Tallinna Sadam.

 1. Männiku ja Kannikese kanalisatsioonipumplate-( 4 tk ) elektripaigaldised. Tööprojekt.

Tellija : AS Saku Maja.

 1. Ingase, Melliste reoveepumplad ja reoveepuhastid. Põhiprojekt.

Tellija AS K&H.

 1. AS Granul Invest 15 kV alajaama rekonstruktsioon Imaveres. Tööprojekt.

Tellija : AS Gaur.   

 

 1. aastal

 

 1. Gaasitorustiku katoodkaitse sõlm Pärnu linnas, Pärnu-Vändra gaasitorustiku L=50 km

kaitseks.Tööprojekt.

Tellija: AS Eesti Gaas.

 1. Tallinna Teletorn. Serveriruumi elektrivarustus. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: AS Levira.

 1. Vanasadama loodemuuli sajuveepumpla, siibrikaevu ja õlipüüdjadte elektripaigaldise

ja automaatika osa. Tööprojekt.

Tellija: K- Projekt AS.

 1. Ranna 2 kanalisatsioonipumpla rekonstruktsioon. Elektripaigaldis ja automaatika.

Tellija: AS Tallinna Vesi. Tööprojekt.

 1. Aiandi – Rabaküla sajuveepumpla. Elektripeigaldis ja automaatika.

Tellija: K- Projekt AS. Tööprojekt.

 1. Tarna, Ojaveere, Trummi tn. kanalisatsiooni pumplad. Elektripaigaldis ja automaatika.

Tööprojekt. Tellija: K- Projekt AS. Tööprojekt.

 

 1. aastal

 

 1. Hiiumaa. Läänesaarte alamvesikonna asulate vee ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine. Kärdla, Kassari, Hellamaa Suuremõisa veetöötlusjaamad, Käina Putkaste, Suuremõisa, Kärdla kanalisatsioonipumplate ja heitvee puhastusseadmete elektripaigaldis ja automaatika. Põhiprojekt.

Tellija: Eesti Veevärk Konsultatsioon.

 1. Eesti Elektrijaama 1. ja 2. energiabloki šlakiärastussüsteemi pilootseadme elektripaigaldis.

Tööprojekt. Tellija: AS Gaur.

 1. Kohtla Järve puhastusseadmed. Õhupuhurite hoone, kompressoritehoone, Püssi, Ahtme,

Kukruse, Jõhvi kanalisatsiooni peapumbajaamade elektripaigaldis ja automaatika.

Tööprojekt.

Tellijad: AS Eesti Projekt , Biotek Projekt OÜ, WTE K&H konsortsium.

 

 1. Muuga sadama 110/10 kV alajaama kaarekustutussüsteemi renoveerimine.

Elektripaigaldis ja  automaatika. Tööprojekt.

Tellija: AS Tallinna Sadam.

 1. Sillamäe sadam katoodkaitse projekteerimine. Tööprojekt.

Tellija: AS Eesti Ehitus.

 1. Muuga sadama 16. kai pikenduse katoodkaitse. Tööprojekt.

Tellija: AS Merin.

 1. Paldiski Sadama uus alajaama nr. 7. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: AS Tallinna Sadam.

 1. Biodiisli alajaam Paldiski Lõunasadamas. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: AS Tallinna Sadam.

 1. Viking Line kassaruumid Vanasadama A terminaalis. Tööprojekt.

Tellija: Viking Line.

 1. Saare ja Sarruse joogivee ja tulekustutusvee pumbajaamade elektripaigaldis ja automaatika.

Põhiprojekt.

Tellija: Biotek Projekt OÜ.

 1. Viietist kanalisatsiooni ja sajuvee pumpla elektripaigaldis ja automaatika erinevatelt tellijatelt.

 

 1. aastal

 

 1. AS Teede REV2 büroohoone Pärnu mnt.463 Tallinnas (4000m2)

            Nõrkvoolu osa. Tööprojekt.

Tellija: AS Teede REV2.

 

 1. aastal

 

 1. AS Granul Invest graanulitehas Imaveres. SPR ja ATS süsteemid

(sprinkler tulekustutussüsteemid ja automaatne tulekahjusegnalisatsioon). Tööprojekt.

Tellija: AS Granul Invest.

 1. Kaitsejõudude alajaama 10kV kaabelliinid. Tööprojekt.

Tellija AS Gaur.

 

 1. aastal

 

 1. Paldiski Lõunasadama energiavarustus. Keskpinge kaabelliinid. Tööprojekt.

Tellija: AS Tallinna Sadam.

 1. AS Tallinna Sadam 21 alajaama Rekonstrueerimise tööprojekt.

Tellija: AS Tallinna Sadam.

 1. Eesti Elektrijaam 8. blokki ATS süsteem Tööprojekt.

Tellija: Soome kontsern Foster Wheeler.

 1. Balti Elektrijaama 11. blokk ATS süsteem. Tööprojekt.

Tellija: Soome kontsern Foster Wheeler.

 

 1. aastal

 

 1. Kesko Eesti hulgimüügihall Tammsaare tee 55 Tallinn. Nõrkvoolutööd.

            Tööjoonised.

Tellija: Reveko Telekom AS.

 1. Kruiisikai Tallinna Vanasadamas. Elektripaigaldise, automaatika ja katoodkaitse.

            Tööprojekt.

Tellija: AS Eesti Ehitus.

 

 1. aastal

 

 1. Üle kümne vee ja kanalisatsiooni pumbajaama elektripaigaldise ja automaatika osa

            tööprojekti staadiumis.

Tellija: AS Tallinna Vesi.

 1. Vanasadama 21 alajaaama rekonstruktsioon. Elektripaigaldis ja automaatika.

            Tööprojekt.

Tellija: AS Tallinna Sadam.

 

 1. aastal

 

 1. Laste Loomingu Maja ja Rehabiliteerimiskeskus Kogalõmi linnas Vene Föderatsioonis.

            Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: Tjumeni oblasti Kogalõmi linna Linnavalitsus.

 1. Paljassaare sadama põhjakalda tulekustutussüsteemid. Elektripaigaldis ja automaatika.

            Tööprojekt.

Tellija: AS Tallinna Sadam.

 

 1. aastal

 

 1. AS Norma. Tööriistavabrik. Side signalisatsioon ja nõrkvool. Tööprojekt.

Tellija AS Norma.

 1. Kesko Eesti AS Jüri keskladu Rae vallas. Nõrkvoolutööd. Tööprojekt.

Tellija: Reveko Telekom AS.

 1. Pandivere veekaitse projekt. Kokku kuue veepuhastusseadmete objekti

elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: AS Eesti Veevärk Konsultatsioon.

 1. Kuressaare reoveepuhastusseadmete rekonstrueerimine. Elektripeigaldis ja automaatika.

Tööprojekt.

Tellija: Kuressaare Veevärk.

 1. Pärnu linna reoveepuhastite rekonstrueerimine. Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: Norman Linnagrupp.

 1. Muuga sadama uus naftakai. Katoodkaitse. Tööprojekt.

Tellija: AS Tallinna Sadam.  

 

 1. aastal

 

 1. Järve Selver Pärnu mnt.238 Tallinnas. Side ja signalisatsioon, nõrvoolu

            osa. Tööprojekt.

Tellija: IB Aksiaal.

 1. K-Kaubanduskeskus Tammsaare tee 55 Tallinnas. Side ja

            signalisatsioon, nõrkvooluosa, kütte ja ventilatsiooni osa automaatika

            PLC-de baasil.Tööprojekt.

Tellija: IB Aksiaal.

 1. AS FAVOR tootmiskorpuse Vana Narva mnt. 30 Tallinnas. Side ja 

            signalisatsioon, automaatika.Tööprojekt.

Tellija: AS FAVOR.

 1. Kuressaare linna puhastusseadmete ja pumbajaamade elektripaigaldis ja

            automaatika. Tööprojekt.

Tellija: AS Eesti Projekt.

 1. Pärnu linna puhastusseadmete elektripaigaldis ja automaatika.

            Tööprojekt.

Tellija: AS Eesti Projekt.

 1. Tallinna Tuletõrje ja Päästeameti Pirita komandohoone rekonstrueerimine. Elektripaigaldis

            ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija:  Tallinna Tuletõrje ja Päästeamet.

 1. Viru1/Vene2/Vene4 Ärihoone rekonstruktsioon Tallinnas ca` 3000m².

            Side, signalisatsioon ja automaatika. Tööprojekt.

 Tellija EA Reng AS

 1. Tallinna Lennujaam. Platsi ja ruleerimisradade valgustuse automaatika.

            Tööprojekt.

Tellija: EA Reng AS.

 1. Ööklubi “TITANIC” automaatne tulekahjusignalisatsioon. Tööprojekt.

Tellija: IB Aksiaal.

 1. BCS Büroohoone Tallinnas. Side- signalisatsioon ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: IB Aksiaal.

 1. Haapsalu veevarustuse ja kanalisatsiooni renoveerimine.

26 pumbajaama elektripaigaldis ja automaatika. Pakkumisdokumentatsioon.

Tellija: Haapsalu Veevärk.

 

 1. aastal

 

 1. Vanalinna Kooli elektripaigaldis, automaatika ja side-signalisatsioon,

             ca` 3000m². Tööprojekt.

Tellija: Vanalinna Hariduskollegium.

 1. PRO-KAPITAL`i  ärihoone Narva mnt.-el Tallinnas. Side-signalisat-

            sioon ja automaatika , ca` 12.000m². Tööprojekt.

Tellija: EA Reng AS.

 1. Haapsalu kanalisatsiooni puhastusseadmete renoveerimine.

            Automaatika ja juhtimine. Pakkumisdokumentatsioon.

Tellija: Haapsalu Veevärk.

 1. Pärnu Kanalisatsiooni Peapumbajaama rekonstrueerimine. 

            Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: AS Eesti Projekt.

 1. Saue kanalisatsiooni pumbajaamade renoveerimine.Elektripaigaldis ja automaatika.

            Tööprojekt.

Tellija: AS Eesti Projekt.

 1. Tartu Kanalisatsiooni Peapumbajaama renoveerimine.

            Automaatika. Pakkumisprojekt.

Tellija: AS Eesti Projekt.

 1. Kadrioru pargi lilleaia rekonstrueerimine Tallinnas (Presidendi

            residentsi osa). Elektripaigaldis ja automaatika. Tööprojekt.

Tellija: AS Eesti Projekt.

 1. EPÜ- peahoone juurdeehitus Tartus. Elektripaigaldis ja automaatika.

            Tööprojekt.

Tellija: AS Eesti Projekt.

 1. Tartu puhastusseadmete renoveerimine.

            Automaatika. Pakkumisprojekt.

Tellija: AS Eesti Projekt.

 1. Pärnu puhastusseadmete ja veevarustuse (Reiu-Vaskrääma) reno-

            veerimine. Bioloogiline puhastus. Automaatika ja juhtimine. Koostöös

            Soome firmaga Vesi-Hydro. Pakkumisprojektid.

Tellija: AS Eesti Projekt.

 

 

Koostas: Aare Pernik