Tegevusload

Elektripaigaldiste projekteerimine “A” -klassi pädevuse piires, tuleohutuspaigaldiste projekteerimine ja konsultatsioon “Turvasüsteemide tehnik III”-klassi piires. MTR registri on osaühingul tegevusload FPR000067 ja EL10411075-0001. Projekteerimisel lähtume ISO 9001 kvaliteedistandardi nõuetest.

Esimene EVS kvaliteedi vastavussertifikaat väljastati osaühingule juba 17.09.1998.a. TÜV vastavussertifikaat omistati osaühingule 05. aprillil 2004.a. Politseiameti tegevusluba valveseadmestiku projekteerimise, paigaldamise ja hooldamise kohta väljastati osaühingule 12.10.2005.a.

Projekteerimine käib FIDIC nõuetega kooskõlas.

Tegevusload ja kvaliteedisüsteemi sertifikaatid:

ELEKTRITÖÖD (alates 09.10.2002)

EL10411075-0001 – Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine

– Elektripaigaldise projekteerimine [7112]

– Elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine [7112]

– Eksperthinnangud kohtuvaidluste puhul [7112]

– Projekti tehnilise teostatavuse ja projekti mõju uurimine [7112]

– Projekteerimiseelne nõustamine ja konsultatsioonid [7112]

– Tehniline nõustamine olemasolevate seadmete osas [7112]

– Elektripaigaldise 3. liigi paigaldise korraline tehniline kontrollimine [7112]

– Elektripaigaldise katsetamine [7112]

– Elektripaigaldise remontimine ja hooldamine [4321]

– Elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine [4321, 4222]

TULEOHUTUSPAIGALDIS (alates 27.12.2004)

FPR000067 – Tulekahjusignalisatsioonisüsteemid, sprinkler- ja vahttulekustutussüsteemid, gaaskustutussüsteemid

– Tuleohutuspaigaldiste projekteerimine

VALVESEADMESTIK (alates 12.10.2005, korduv: 27.10.2010)

Politsei- ja Piirivalveameti tegevusluba PA-599-TU – Valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine

Tunnistused