Eraklientidele

Projekteerime:

– elektripaigaldise teie maja ehituseks (nii ol.olevatele majadele, kui uutele);

– välis- ja sisse valgustust;

– valvesignalisatsiooni;

– signalisatsiooni, “Targa maja” automaatsüüstemide erilahendused;

– tulekahjusignalisatsiooni ning tulekahjusüüstemi erilahendusi;

– Järelvalve ja ekspertiis