Firmast

Elektriprojekteerimisega tegelev firma A.P. ANTIKOR OÜ on asutatud 1998. aastal. Ettevõtte on asutatud suure kogemustega inimeste poolt, kes on tegelenud elektripaigaldise projekteerimisega alates 1966 aastast ning katoodkaitse projekteerimisega alates 1975 aastast. Peamiselt on A.P. Antikor spetsialiseerunud elektripaigaldiste ning katoodkaitse projekteerimisele, mis alal ta on tõusnud juhtivaks tegijaks Eesti turul (Eestis projekteeritud katoodkaitsest on tänase päeva seisuga nimetatud grupi poolt teostatud 90% kogu katoodkaitsest EV territooriumil).
A.P. Antikor OÜ on käesoleval ajal ainus tõsiselt võetav firma, kes valdab katoodkaitsega seonduvat täies ulatuses.

Tänu oma tööde kõrgele kvaliteedile, on firmal tekkinud püsivad pikkajalised koostöösuhted Eesti suurimatega ettevõtetega.

Osaühing on tegutsenud aktiivselt oma tegevusvaldkonnas, milleks on elektrialaste projekteerimistööde teostamine ja konsultatsioon “A klassi” pädevuspiirkonnas kuni käesoleva ajani.

Alates 2004 aastast toimub firma tegevus vastavalt EL Kvaliteedijuhtimisüüsteemi standardile ISO 9001. Alati kasutame uuemat ja kaasaegsemat riist- ja tarkvara, mis tagab tööprotsessi kiiruse ja tulemuse kõrge taseme.

Natuke firma ajaloost:
Osaühingu asutajad olid eelnevalt tegelenud elektripaigaldiste projekteerimise valdkonnas, omaaegsetes projekteerimifirmades Eesti Tööstusprojekt ja Eesti Projekt. Eestis on katoodkaitsega tegeletud alates 1976 aastast (“Eesti Projekt`i” korrosioonigrupp). Alates 1998.a. on nimetatud grupi baasil loodud omaette juriidiline üksus – A.P. ANTIKOR OÜ, kellel on piisavalt suured kogemused ja vahendid elektripaigaldise ja katoodkaitse teostamiseks.

Osaühing on tegelenud ka töötajate koolitamisega. TTÜs õppimise ajal ja ka peale bakalauruse voi magistrikraadi omandamist on saanud kätt proovida mitmed elektripaigaldiste projekteerijad, kelledest mitmel on olnud voimalus õpitut realiseerida töötades EL liikmesriikides.

Esimene EVS kvaliteedi vastavussertifikaat väljastati osaühingule juba 17.09.1998.a. TÜV vastavussertifikaat omistati osaühingule 05. aprillil 2004.a. Politseiameti tegevusluba valveseadmestiku projekteerimise, paigaldamise ja hooldamise kohta väljastati firmale 12.10.2005.a.

Kõik see peaks andma piisava ülevaate ettevõtte potentsiaalist.